Sídlo firmi

Kontakt

Prevádzkovateľom tejto stránky je:

 

Štúr, s.r.o

Štúrova 8
81102 Bratislava
IČO :47728311
DIČ: 2024079475


zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 98514/B
Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Facebook

Kontakty

Kaviareň Štúr Café,
Štúrova

 

Štúrova 8
0919 399 338

 

Kaviareň Rannô
Ptáča


Šťefanovičova 6
0919 271 848

 

 

 

Sídlo firmy:

 

Štúr, s.r.o

Štúrova 8
81102 Bratislava
IČO :47728311
DIČ: 2024079475

 

zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 98514/B
Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

© 2020 Cafe Štúr, všetky práva vyhradené